Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 2018-2019

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 2018-2019-1

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 2018-2019-2

Đề thi Toán 10 - Tags: , , , , , , , , , ,