Đề kiểm tra Toán 6 học kì 2 quận 10 năm 2009-2010

Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 HK2 quận 10 tp.HCM năm học 2009-2010.

Đề kiểm tra Toán 6 học kì 2 quận 10 năm 2009-2010-1
Bài 4 (2 đ):
Sơ học kì 1, lớp 6A có tổng số học sinh giỏi và khá là 27 học sinh , số này chiếm 60% số học sinh cả lớp.
a) Tìm số học sinh 6A?
b) Tổng kết cuối năm, số học sinh giỏi và khá chiếm 80% số học sinh cả lớp. biết số học sinh giỏi bằng 5/7 số học sinh khá. Tìm số học sinh giỏi , số học sinh khá cuối năm của lớp 6A?
Bài 5 (2 đ):
Cho hai góc kề bù góc CBA và góc CBD với góc CBD =46°. Trên nữa bờ mặt phẳng AD chứa tia BC vẽ góc DBM = 113°.
a) Tính số đo góc CBA.
b) Chứng tỏ BM là tia phân giác của góc CBA.

Đề thi Toán 6 - Tags: