Dạy kèm Toán 10, 11, 12 khu vực Mỹ Đình thầy Ngô Báo

Thầy Ngô Báo nhận dạy kèm môn Toán cho học sinh lớp 10, 11, 12 tại khu vực Mỹ Đình. Thầy đã có kinh nghiệm trong nhiều năm liền dạy Toán cho học sinh cấp 3.

Dạy kèm Toán 10, 11, 12 khu vực Mỹ Đình thầy Ngô Báo

Gia sư Toán - Tags: , , , ,