Gia sư dạy kèm Toán lớp 9 cô Dương Thị Nhung

Cô Dương Thị Nhung giáo viên Toán cấp 2 một trường trung học ở Hà Nội nhận gia sư dạy kèm Toán lớp 9 và luyện thi vào lớp 10.

Gia sư dạy kèm Toán lớp 9 cô Dương Thị Nhung

Ảnh cô Dương Thị Nhung giáo viên Toán cấp 2

 

Gia sư Toán - Tags: , ,