Công ơn mẹ – Tâm Anh

CÔNG ƠN MẸ

Công ơn 9 tháng 10 ngày
Hy sinh tất cả chỉ vì con yêu

Mẹ là dòng suối trong lành,
Cho con tắm mát nắng hanh trưa hè.

Mẹ là đôi cánh chở che,
Cho con nép bóng chẳng e sợ đời.

Mẹ là biển, mẹ là trời,
Mẹ hy sinh cả cuộc đời vì con.

Sông kia dẫu cạn đá mòn,
Tình thương của mẹ vẫn còn thiên thu.

Tâm Anh

Tình thương - Tags: ,