10 ân tình của mẹ dành cho con

Mẹ là người sinh ra ta, nuôi nấng dạy bảo ta lên người. Ân tình của mẹ dành cho con không bao giờ kể xiết.

Dưới đây là 10 ân tình của mẹ dành cho con:

Ân thứ nhất — mang nặng
Ân thứ hai — đẻ đau
Ân thứ ba — quên mình
Ân thứ tư — ngặm đắng nuốt cay
Ân thứ năm — chăm miếng ăn giấc ngủ
Ân thứ sáu — nuôi con bằng sữa mẹ
Ân thứ bảy — thức trắng thâu đêm
Ân thứ tám — nhớ khi con xa nhà
Ân thứ chín — lo lắng sức khỏe cho con
Ân thứ mười — yêu thương và hy sinh

Tình thương - Tags: , ,