22 đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Một số câu trong đề số 1:

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ 102x 12 – (343 : 7 + 285)

b/ $ \displaystyle \frac{36.4+29}{36.5-7}$

Bài 2: Tìm X, biết: 110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Bài 3:Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Tìm số thứ hai và số thứ ba.

Bài 4:Hai tỉnh A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe gắn máy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Xem online 22 đề thi bồi dưỡng HSG Toán 5.

 
Toán lớp 5 - Tags: