Ca dao về Đạo đức, phẩm tiết, chí khí

Những câu ca dao nói về Đạo đức, phẩm tiết, chí khí khuyên dạy con người, cư xử sao cho đúng lễ nghĩa, đúng mực giữ trọn phẩm chất của bản thân.

Ai ơi ăn ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành về sau.

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn,
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.

Ba năm quân tử trồng tre,
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.

Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
Đốt than thì phải sàng than,
Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.

Cứ trong nghĩa lý luân thường,
Làm người phải giữ kỷ cương mới màu.
Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu,
Trời kia còn ở trên đầu còn kinh.

Đã sinh ra kiếp ở đời,
Trai thời trung hiếu hai vai cho tròn,
Gái thời trinh tĩnh lòng son,
Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai.
Trai lành gái tốt ra người,
Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên.

Đời cha cho chí đời con,
Có muốn so tròn thì phải so vuông.

Đói cơm hơn kẻ no rau,
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.

Dương trần phải ráng làm hiền,
Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.

Hoa sen mọc bãi cát lầm,
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen.

Học là học biết giữ giàng,
Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

Học là học để làm người,
Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

Học trò học hiếu học trung,
Học cho đến mực anh hùng mới thôi.

Làm sao như quế trên non
Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.

Lấy điều ăn ở dạy con,
Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần.
Ở cho có đức, có nhân,
Mới mong thờ tự, được ăn lộc trời.

Nghèo mà có nghĩa có nhân
Còn hơn sang cả mà lòng bội phu.

Nghĩa nhân như chén nước đầy,
Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?

Nhất cao có một ả trăng,
Đến khi trụt xuống cũng bằng ngọn tre.
Nâu sồng nào quản khen chê,
Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.

Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi, nếm thử mà xem,
Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.

Tin tức - Tags: , , ,