Trắc nghiệm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của tích phân

Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi tới các em một số bài tập trắc nghiệm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của tích phân, có hướng dẫn lời giải chi tiết.

Chúc các em học tốt.

Toán lớp 12 - Tags: , ,