Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9

Cuốn sách Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 bao gồm 10 bài học và các bài kiểm tra phân phối theo chương trình Tiếng Anh lớp 9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài học gồm các phần như sau:

1- Grammar: Tóm tắt các chủ điểm ngữ pháp của từng bài

2 – Exercise: Bao gồm những dạng bài tập theo các chủ điểm ngữ pháp, giúp học sinh thực hành và nắm bắt kiến thức tốt hơn. Phần bài tập được chia thành các dạng khác nhau:

– Trắc nghiệm: Bài tập từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp

– Luyện viết

– Đọc hiểu

– Tìm và sửa lỗi sai

Ebook, Sách tham khảo - Tags: