Thầy Nguyễn Thắng chuyên dạy giao tiếp tiếng Nhật

Thầy Nguyễn Thắng có nhiều năm kinh nghiệm dạy giao tiếp tiếng Nhật tại Hà Nội. Những ai từng học thầy đều đã giao tiếp được tiếng Nhật tốt.

Thầy Nguyễn Thắng chuyên dạy giao tiếp tiếng Nhật

Gia sư tiếng Nhật - Tags: ,