Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới có đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 được biên soạn dành cho học sinh lớp 6, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành dựa vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp.

Sách được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo có đáp án.

Ebook, Sách giáo khoa - Tags: ,