Sách Bài tập tiếng Anh 7 – Lưu Hoằng Trí có đáp án

Các em học sinh thân mến!

Chúng tôi biên soạn “Bài tập Tiếng Anh 7 – Không đáp án” dùng kèm với “Tiếng Anh 7” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sự hợp tác cùa Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson, và dành cho học sinh lớp 7 đã học qua Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và Tiếng Anh 5 ở bậc Tiểu học và Tiếng Anh 6 ở bậc THCS.

Chúng tôi tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc, viết, trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi cùa học sinh lớp 7.

Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học bao gồm:

❖ Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
❖ Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng & Ngữ pháp)
❖ Phần C: Speaking (Nói)
❖ Phần D: Reading (Đọc)
❖ Phần E: Writing (Viết)
❖ Test (gồm 80 câu hỏi kiểm tra với bài tập phát triển các kĩ năng trên)

Các bài “Test Yourself” giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và rèn luyện các kĩ năng sau mỗi 3 đơn vị bài học.

Các bài tập trong “Bài tập Tiếng Anh 7 – Không đáp án” đa dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa “Tiếng Anh 7” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Chúng tôi hi vọng rằng “Bài tập Tiếng Anh 7 – Không đáp án” sẽ là một tài liệu tự học hữu ích cũng như một phương tiện hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện, nâng cao trình độ Tiếng Anh cho học sinh lớp 7.

Đọc sách Bài tập tiếng Anh 7 – Lưu Hoằng Trí:

Tải đáp án ở link này: Đáp án Sách Bài tập tiếng Anh 7 – Lưu Hoằng Trí.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,