Gia sư tiếng Anh cho học sinh cấp 1, cấp 2 cô Hoàng Ngọc

Cô Hoàng Ngọc nhận dạy kèm môn tiếng Anh cho học sinh khối cấp 1, cấp 2. Những học sinh yếu kém về môn học này nhờ cô dạy đã tiến bộ.

Gia sư tiếng Anh cho học sinh cấp 1, cấp 2 cô Hoàng Ngọc

Gia sư tiếng Anh - Tags: ,