Ebook Trò chơi với chữ cái và phát triển ngôn ngữ ở trẻ em - Đặng Thu Quỳnh

Ebook Trò chơi với chữ cái và phát triển ngôn ngữ ở trẻ em là cuốn sách dành cho việc dạy trẻ nhận biết các vật, học các chữ cái.

Cuốn sách dạy trẻ theo phương pháp chơi mà học nên rất thích hợp dạy cho những bé lười học.

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: , ,