Ebook Động từ Tiếng Anh – Thanh Hà

Một trong những khó khăn của người học tiếng Anh là làm thế nào để nắm vững ngữ pháp, trong đó hiểu và vận dụng các loại từ trong câu. Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi biên soạn bộ sách “Động từ tiếng Anh” này.

Cuốn sách là những kiến thức cơ bản về động từ trong tiếng Anh, cách sử dụng, có kèm theo các ví dụ thực tế đi kèm.

Để dùng cuốn sách này có hiệu quả hơn, tốt nhất bạn nên dở xem kỹ từng phần trước khi dở sang phần sau.

Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.

Đọc sách Ebook Động từ Tiếng Anh:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,