Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án.

Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 6. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019.

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019:

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi Toán 6 - Tags: , ,