Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 2 tiểu học Nguyễn Trãi 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Trãi năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 40 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 2 tiểu học Nguyễn Trãi 2018-2019

Toán lớp 2 - Tags: ,