Đề kiểm tra 15 phút Hình học 12 (giữa chương 1)

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Hình học 12 (giữa chương 1) với hình thức kiểm tra trắc nghiệm sẽ giúp các em thành thục hơn ở phương Toán mới này.

 
Đề thi - Tags: , ,