Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Trung tâm Gia sư Hà Nội xin gửi đến các em học sinh lớp 9 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 làm tài liệu tham khảo cho kì thi HK2 sắp tới.

Kỳ thi học kì 2 đang đến gần, với mong muốn cung cấp thật nhiều tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các em ôn tập tốt và thi đạt kết quả cao!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN LỊCH SỬ 9

A. Nội dung

B. Câu hỏi ôn tập

1. Vì sao nói sau c/m tháng Tám, tình hình nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”? Cách giải quyết của Đảng?

2. Hoàn cảnh kí kết, nội dung và ý nghĩa hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước Việt – Pháp 14-9-1946?

3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung của đường lối k/c chống Pháp?

4. Trình bày những chiến thắng quan trọng của ta trong cuộc K/c chống TD Pháp lần 2? Ý nghĩa?

5. Nêu nội dung chính của kế hoạch Na-va và quá trình phá sản của nó?

6. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống Pháp (1945 – 1954)?

7. Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào Đồng khởi (1959 – 1960)

8. Từ 1954 đến 1973, đế quốc Mĩ đã thực hiện những chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt nam? Nội dung của các chiến lược chiến tranh đó? quân dân MN đã đánh bại những chiến lược chiến tranh đó của Mĩ như thế nào?

9. Hiệp định Pa-ri được kí kết trong hoàn cảnh nào? Nội dung và ý nghĩa của nó?

10. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước?

11. Vì sao Đảng ta đề ra đường lối đổi mới? Nội dung và thành tựu nổi bật trong 15 năm thực hiện đổi mới của đất nước?

C. Hướng dẫn trả lời

1. Vì sao nói sau c/m tháng Tám, tình hình đất nước như “Ngàn cân treo sợi tóc”? Cách giải quyết của Đảng?

* Tình hình đất nước sau c/m tháng Tám 1945: khó khăn chồng chất và phức tạp

=> Đất nước rơi vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”, chính quyền c/m bị đe dọa nghiêm trọng

* Biện pháp giải quyết của Đảng:

2. Hoàn cảnh kí kết hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước Việt – Pháp 14-9-1946? Nội dung và Ý nghĩa?

* Hoàn cảnh kí kết Hiệp định sơ bộ (6-3-1946):

* Nội dung

-> Cuộc đàm phán chính thức ở Pa-ri thất bại, Hồ Chí Minh đã kí với Pháp bản tạm ước Việt – Pháp ngày 14-9-1946, ta tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở VN

* Ý nghĩa

3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược diễn ra trong hoàn cảnh nào? Đường lối k/c chống Pháp ra sao?

* Hoàn cảnh:

-> Trước dã tâm đen tối của kẻ thù, Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến

* Đường lối kháng chiến chống TD Pháp XL:

4. Trình bày những chiến thắng quan trọng của ta trong cuộc K/c chống TD Pháp lần 2?

* Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947:

* Chiến thắng Biên Giới thu đông 1950:

-> Pháp âm mưu thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve”, khóa chặt biên giới Việt – Trung, thiết lập hành lang Đông – Tây, xây dựng tuyến phòng thủ trên đường số 4, chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần 2

* Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954)

Đề thi - Tags: , , , , , , ,