Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 6 THCS – THPT Alfred Nobel 2018-2019

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS – THPT Alfred Nobel năm học 2018-2019.

Đề cương tóm tắt lý thuyết cần ôn tập và bài tập tự giải.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC HỌC KÌ II:

1. Số học:

– Phân số, hai số đối nhau, số nghịch đảo, tỉ số, tỉ số phần trăm.

– Tính chất cơ bản của phân số

– Tính chất cơ bản của phép nhân, phép cộng phân số.

– Quy tắc “Dấu ngoặc”. Quy tắc “Chuyển vế”

– Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

– Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia, so sánh phân số.

– Ba bài toán cơ bản về phân số.

2. Hình học:

– Góc. Các loại góc.

– Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.

– Tính chất tia phân giác của góc, tia nằm giữa hai tia.

– Đường tròn. Tam giác

– Tính chất về số đo góc. Tính chất về cộng số đo góc. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.

3. Một số dạng bài tập:

– Thực hiện phép tính ( Hợp lí nếu có thể)

– So sánh phân số

– Tìm x (Chứa giá trị tuyệt đối, lũy thừa, A.B=0, Phân số bằng nhau).

– Toán có lời văn (ba bài toán cơ bản về phân số)

– Bài toán hình học:

Chứng tỏ tia nằm giữa hai tia

Tính góc, so sánh số đo góc

Chứng minh tia phân giác của một góc.

– Bài tập nâng cao:

So sánh hai số

Tính tổng của dãy phân số viết theo quy luật

Chứng tỏ phân số tối giản

Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên

II. BÀI TOÁN THAM KHẢO:

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 6 THCS – THPT Alfred Nobel 2018-2019

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 6 THCS – THPT Alfred Nobel 2018-2019

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 6 THCS – THPT Alfred Nobel 2018-2019

Bồi dưỡng Toán 6 - Tags: , , ,