Dạy kèm tại nhà môn Văn cô Phạm Thu

Cô Phạm Thu, sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm Hà Nội. Cô có kinh nghiệm dạy kèm tại nhà môn Văn cho học sinh từ lớp 6 tới lớp 12.

Cô Phạm Thu đi gia sư từ năm thứ nhất đại học và tới nay có gần 4 năm kinh nghiệm dạy kèm tại nhà. Cô đã từng luyện thi đại học môn Văn cho nhiều học sinh đạt điểm 8, điểm 9.

Dạy kèm tại nhà môn Văn cô Phạm Thu

Gia sư Văn học - Tags: ,