Chuyên đề Tứ giác – Hình học 8

Trong chương trình Toán lớp 8 ở phần Hình học thì chuyên đề Tứ giác với các bài toán liên quan là chủ đề tương đối khó với nhiều học sinh.

Tuy nhiên với lý thuyết và ví dụ minh họa có lời giải dưới đây sẽ giúp các em học tốt phần này. Chú ý ở cuối có bài tập tự giải.
Chuyên đề Tứ giác - Hình học 8

Bồi dưỡng Toán 8, Hình học 8 - Tags: