Các định nghĩa vectơ cần ghi nhớ

Các định nghĩa vectơ cần ghi nhớ bao gồm: khái niệm vectơ là gì? tính chất  vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, vectơ không.

Các định nghĩa vectơ cần ghi nhớ
cac-dinh-nghia-vecto-can-ghi-nho-1

Toán lớp 10 - Tags: ,