Bảng cửu chương nhân, chia từ 2 tới 9

Học thuộc và ghi nhớ được bảng cửu chương nhân chia từ 2 tới 9 một cách thuần thục là điều bắt buộc đối với tất cả học sinh tiểu học.

Bắt đầu vào kỳ 2 năm lớp 2, các em sẽ được học bảng cửu chương nhân và chia từ 2 tới 5. Sang lớp 3, các em sẽ được học bảng cửu chương nhân và chia từ 6 tới 9.

Dựa vào bảng nhân chúng ta suy ra bảng chia dựa vào các khái niệm thừa số, tích: Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

BẢNG CỬU CHƯƠNG NHÂN TỪ 2 TỚI 5 – TOÁN LỚP 2

2 x 1   = 23 x 1   = 34 x 1   = 45 x 1   = 5
2 x 2   = 43 x 2   = 64 x 2   = 85 x 2   = 10
2 x 3   = 63 x 3   = 94 x 3   = 125 x 3   = 15
2 x 4   = 83 x 4   = 124 x 4   = 165 x 4   = 20
2 x 5   = 103 x 5   = 154 x 5   = 205 x 5   = 25
2 x 6   = 123 x 6   = 184 x 6   = 245 x 6   = 30
2 x 7   = 143 x 7   = 214 x 7   = 285 x 7   = 35
2 x 8   = 163 x 8   = 244 x 8   = 325 x 8   = 40
2 x 9   = 183 x 9   = 274 x 9   = 365 x 9   = 45
2 x 10 = 203 x 10 = 304 x 10 = 405 x 10 = 50
2   : 2   = 13   : 3   = 14   : 4   = 15   : 5   = 1
4   : 2   = 26   : 3   = 28   : 4   = 210 : 5   = 2
6   : 2   = 39   : 3   = 312 : 4   = 315 : 5   = 3
8   : 2   = 412 : 3   = 416 : 4   = 420 : 5   = 4
10 : 2   = 515 : 3   = 520 : 4   = 525 : 5   = 5
12 : 2   = 618 : 3   = 624 : 4   = 630 : 5   = 6
14 : 2   = 721 : 3   = 728 : 4   = 735 : 5   = 7
16 : 2   = 824 : 3   = 832 : 4   = 840 : 5   = 8
18 : 2   = 927 : 3   = 936 : 4   = 945 : 5   = 9
20 : 2   = 1030 : 3   = 1040 : 4   = 1050 : 5   = 10

BẢNG CỬU CHƯƠNG CHIA TỪ 2 TỚI 5 – TOÁN LỚP 2

2   : 2   = 13   : 3   = 14   : 4   = 15   : 5   = 1
4   : 2   = 26   : 3   = 28   : 4   = 210 : 5   = 2
6   : 2   = 39   : 3   = 312 : 4   = 315 : 5   = 3
8   : 2   = 412 : 3   = 416 : 4   = 420 : 5   = 4
10 : 2   = 515 : 3   = 520 : 4   = 525 : 5   = 5
12 : 2   = 618 : 3   = 624 : 4   = 630 : 5   = 6
14 : 2   = 721 : 3   = 728 : 4   = 735 : 5   = 7
16 : 2   = 824 : 3   = 832 : 4   = 840 : 5   = 8
18 : 2   = 927 : 3   = 936 : 4   = 945 : 5   = 9
20 : 2   = 1030 : 3   = 1040 : 4   = 1050 : 5   = 10

BẢNG CỬU CHƯƠNG NHÂN TỪ 6 TỚI 9 – TOÁN LỚP 3

6 x 1   = 67 x 1   = 78 x 1   = 89 x 1   = 9
6 x 2   = 127 x 2   = 148 x 2   = 169 x 2   = 18
6 x 3   = 187 x 3   = 218 x 3   = 249 x 3   = 27
6 x 4   = 247 x 4   = 288 x 4   = 329 x 4   = 36
6 x 5   = 307 x 5   = 358 x 5   = 409 x 5   = 45
6 x 6   = 367 x 6   = 428 x 6   = 489 x 6   = 54
6 x 7   = 427 x 7   = 498 x 7   = 569 x 7   = 63
6 x 8   = 487 x 8   = 568 x 8   = 649 x 8   = 72
6 x 9   = 547 x 9   = 638 x 9   = 729 x 9   = 81
6 x 10 = 607 x 10 = 708 x 10 = 809 x 10 = 90

BẢNG CỬU CHƯƠNG CHIA TỪ 6 TỚI 9 – TOÁN LỚP 3

6   : 6   = 17   : 7   = 18   : 8   = 19   : 9   = 1
12 : 6   = 214 : 7   = 216 : 8   = 218 : 9   = 2
18 : 6   = 321 : 7   = 324 : 8   = 327 : 9   = 3
24 : 6   = 428 : 7   = 432 : 8   = 436 : 9   = 4
30 : 6   = 535: 7   = 540 : 8   = 545 : 9   = 5
36 : 6   = 642 : 7   = 648 : 8   = 654 : 9   = 6
42 : 6   = 749 : 7   = 756 : 8   = 763 : 9   = 7
48 : 6   = 856 : 7   = 864 : 8   = 872 : 9   = 8
54 : 6   = 963 : 7   = 972 : 8   = 981 : 9   = 9
60 : 6   = 1070 : 7   = 1080 : 8   = 1090 : 9   = 10

Tải về bảng cửu chương dưới đây.

Tin tức - Tags: , , , ,