Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Bộ bài ôn tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề với nhiều từ vựng quen thuộc, hình ảnh dễ thương, sinh động, dễ dàng kích thích sự học tập của các bé.

Với những dạng bài tập ôn luyện về các chủ đề quen thuộc sẽ giúp các bé vừa thư giãn, vừa học và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Mời quý thầy cô giáo và các bé cùng tham khảo và tải về trọn bộ tài liệu để tham khảo và ôn luyện.

BÀI TẬP TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle     Family      Sister     Eight       Daughter       Grandma

Father     Table       Nine      Mother     Eggs          Map

Ruler     Yellow      Old       Pink       Aunt          Grandpa

………………. gia đình        ………………. bố

………………. anh, em trai     ………………. cháu trai

………………. cháu gái        ………………. mẹ

………………. cô, dì         ………………. chú

………………. bà           ………………. ông

………………. số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

1.What is your name?      My n….me is …………….

2.Who is this?           This is ….y mo…her.

3. Who is he?            This is my fath..r.

4.What is this?           This is my p…n

Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

AB
 1. My aunt
2. My father
3. My mother
4. My family
5. My brother
 a. mẹ của em
b. bố của em
c. cô của em
d. em trai của em
e. gia đình của em

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt

1. This/ mother: This is my mother: Đây là mẹ của em.

2. This/ father    __________________________________________

3. This/ brother   __________________________________________

4. This/family    __________________________________________

BÀI TẬP TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT

Part 1:

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

_ pple     _ at      o_topus    tw_        c_ock

_ ook     f_ sh      d_or      p_ ncil      t_ble      t_n

Bài 2: Em hãy nhìn vào tranh và viết câu hoàn chỉnh.

Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Bài 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B.

ABAB
fishquả trứngboardcon khỉ
eggcon cámonkeycái bảng
tablecon mèoelephanttrường học
bookquyển sáchsevensố bảy
catcái bànschoolcon voi
deskcái bànpandacon gấu

Part 2:

Bài 1: Điền các từ “a/ an” vào chỗ trống trong câu.

1. ….. octopus              2. ….. panda

3. ….. monkey              4. ….. elephant

5. …… tiger                6. ….. board

7. ….. fish                 8. ….. egg

9. ….. cat                 10. ….. orange

Bài 2: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu.

(is, what, egg, it, an, it)

1. What …………it?              2. It is ………. elephant

3. …………is it?                 4. …..is a tiger

5. What is…….?                6. It is an…………..

Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau với ” Yes, it is/ No, It isn’t”

Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề-1

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1. Mai/ am/ I/          …………………………….

2. name/ is/ My/ Lara/   …………………………….

3. it/ a / cat/ is?        …………………………….

4. are/ you/ How/ ?     …………………………….

5. Mara/ Goodbye/ ,/    …………………………….

6. fine/ I/ thanks/ am/ , / …………………………….

7. Nam/ Hi/ ,/         …………………………….

Part 3:

Bài 1: Tìm và đặt các câu sau vào đúng vị trí.

1. This is a book.

2, This is a bag.

3, This is a pen .

4, This is a pencil.

5, This is a ruler.

6, This is a chair.

6, This is a bag.

7, This is a ball.

8, This is an egg.

CHỦ ĐỀ SỐ ĐẾM

Bài 1: Complete the blanks

Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề-2

Bài 2: Replace the numbers with the correct words then do the maths (Thay hình bằng chữ và làm tính) minus: trừ and: cộng equal: bằng

Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề-3

Tin tức - Tags: , ,