Bài tập tiếng Anh 12 – Bùi Văn Vinh (có đáp án)

Sách Bài tập tiếng Anh 12 có đáp án – Bùi Văn Vinh dành cho học sinh lớp 12. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Unit 1. LIFE STORIES

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

A. VOCABULARY 

Ex: The kids at this school are all exceptionally talented in some way.

Ex: He came to New York in 1976, already accomplished in English.

Ex: There was no doubting Luke’s dedication to the campaign.

Học sinh đăng kí tải tài liệu Bài tập tiếng Anh 12 – Bùi Văn Vinh (có đáp án) ngay dưới đây.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: , , , ,