15 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 5

15 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 là tài liệu hay dành cho quý thầy cô và các em học sinh lớp 5 tham khảo, luyện thi HSG.

Mỗi đề thi đều có các câu với nhiều dạng Toán nâng cao lớp 5.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 – Đề 1

Bài 1: Tìm x biết: 10 + 11 + 12 + 13 + …  + x = 5106.

Bài 2: Một thùng phi đựng đầy dầu cân nặng 100 kg. Sau khi rót ra 1/3 số dầu trong thùng thì cả dầu và thùng còn lại cân nặng 71 kg. Hãy tính xem thùng không có dầu cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 3: Tìm hai số. Biết tỉ số của hai số là 4 và nếu bớt 79 ở số thứ nhất và thêm 54 vào số thứ hai thì tổng sẽ là 1975.

Bài 4: Có hai nhóm trồng cây. Nếu nhóm một cho nhóm hai 5 cây thì số cây trồng được của hai nhóm bằng nhau. Nếu nhóm hai cho nhóm một 10 cây thì nhóm một trồng được số cây gấp đôi số cây của nhóm hai. Hỏi mỗi nhóm trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu chiều rộng thêm 20 m, chiều dài thêm 15 m thì chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 – Đề 2

Bài 1: Tính nhanh:

15 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 5

Bài 2: Tích sau tận cùng là mấy chữ số giống nhau:

20 x 21 x 22 x 23 x … x 48 x 49 x 50.

Bài 3: Tìm số có hai chữ số. Biết tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25 đơn vị vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số đã cho.

Bài 4: Trong một buổi lao động trồng cây, 15 học sinh nam và nữ đã trồng được tất cả 180 cây. Biết số cây do các bạn nam trồng được bằng số cây do các bạn nữ trồng được và mỗi bạn nam trồng đựơc hơn mỗi bạn nữ 5 cây. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ tham gia trồng cây?

Bài 5: Bạn Minh vẽ một hình chữ nhật. Bạn chia hình chữ nhật đó thành bốn hình vuông (như hình vẽ).

15 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 5

Biết tổng chu vi của cả bốn hình vuông đó là: 112 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

*Tải tài liệu 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 về để xem đầy đủ hơn.

Đề thi - Tags: , , , ,