Sách Những Bài Văn Mẫu 9 – Trần Văn Sáu

Cuốn sách “Những Bài Văn Mẫu 9” của tác giả Trần Văn Sáu chọn lựa các bài văn tiêu biểu cho các dạng bài tập làm văn lớp 9.

Mỗi đề văn đều được trình bày dàn ý chi tiết để học sinh có thể hình dung được cách thức, các bước và hướng giải quyết vấn đề nêu ra trong đề bài. Học sinh có thể dựa vào đó để viết thành một bài văn hoàn chỉnh. Sau dàn ý chi tiết là bài văn mẫu để các em tham khảo. Các em có thể đối chiếu bài viết của mình dựa trên dàn ý chi tiết với bài viết mẫu này để rút ra những kinh nghiệm cho việc giải quyết một đề văn.

Sách Những Bài Văn Mẫu 9 - Trần Văn Sáu

Sách tham khảo - Tags: ,