Sách Giúp em học tốt Ngữ văn 6 -Tập 1

Chương trình cải cách Ngữ văn THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được phổ cập bốn năm. Sự thay đổi trong cả phương pháp dạy và học, với mục đích và yêu cầu học sinh phải có kiến thức tổng hợp về Văn – Tiếng Việt – Tập làm văn nên đã tác động không nhỏ tới việc học tập của các em.

Để giúp các em học tốt Ngữ văn 6, chúng tôi đã tuyển chọn và biên soạn cuốn “Giúp em học tốt Ngữ văn 6 tập 1

Cuốn sách bám sát bố cục của chương trình, được trình bày rõ ràng, logic, đưa ra những phương pháp phân tích và ứng dụng ngôn ngữ học trong việc áp dụng vào bài học. Đồng thời cuốn sách còn cung cấp phần “Mở rộng kiến thức” giúp các em học sinh có thêm những tư liệu cần thiết, bổ sung và nâng cao khả năng cảm thụ văn chương của các em.

Chúng tôi đá cố gắng dùng cách diễn đạt, cách sử dụng ngôn từ dễ hiểu, phù hợp với lứa tuối các em, khơi gợi, phát triển tính sáng tạo của người học trong khi thực hiện các bài tập được đưa ra. Đồng thời hi vọng rằng cuốn sách cũng có thể giúp thầy cô giáo, các bậc phụ huynh trong việc giúp các em học sinh triển khai tiết học một cách thuận lợi hơn.

Đọc Sách Giúp em học tốt Ngữ văn 6 -Tập 1:

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: