Quy tắc tính đạo hàm

Lý thuyết về các quy tắc tính đạo hàm

Tóm tắt

1. Công thức tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm

2. Phép toán tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm-1

3. Đạo hàm của hàm hợp

Quy tắc tính đạo hàm-2

Đại số, Toán lớp 11 - Tags: , ,