Đây là những quy định dành cho gia sư, kính mong giáo viên và sinh viên đọc kĩ trước khi nhận lớp tại Trung tâm gia sư Hà Nội.

Trung tâm đã soạn thảo ra quy định này sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng về các nguyên tắc và nội quy phù hợp dành cho gia sư.

I. Quy định khi nhận lớp và phí nhận lớp

1. Khi đi nhận lớp và trong quá trình dạy kèm luôn luôn lịch sự, gọn gàng, tác phong đĩnh đạc

2. Trong mọi trường hợp gia sư cần phải đến đúng giờ, đúng lớp đã nhận nếu muốn nghỉ thì phải xin phép trước một ngày, trừ trường hợp bất khả kháng (người nhà đi cấp cứu, mất…) hoặc do học sinh, phụ huynh xin phép nghỉ.

3. Buổi đầu tiên nếu nhận lớp dạy kèm tại nhà học sinh, gia sư mang theo giấy giới thiệu tới nhà, nếu không tìm thấy địa chỉ cần phải thông báo ngay về cho Trung tâm trong thời gian 30 phút.

4. Giáo viên và sinh viên tự xem xét mình có đủ khả năng, chuyên môn để nhận lớp hay không để đăng kí nhận lớp phù hợp. Sau khi nhận lớp 7 ngày, trong quá trình dạy kèm không có vấn đề gì thì Trung tâm sẽ không bồi hoàn phí nhận lớp.

5. Gia sư không được nhận hộ lớp, không được tự ý đổi người dạy kèm khác thay mình, không được thay đổi những gì khác so với khi kí kết hợp đồng như: học phí, số buổi dạy, số người/lớp… nếu không có sự đồng ý của Trung tâm.

6. Phí nhận lớp và hoàn phí

– Đối với các lớp học ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, Hàn…) thì phí nhận lớp là 20% lương tháng đầu.

– Với các lớp phổ thông trừ ngoại ngữ Trung tâm thu phí 25% lương tháng đầu của gia sư.

– Nếu gặp vấn đề trong 7 ngày đầu tiên nhận lớp ở điều số 4 mục I thì gia sư sẽ được bồi hoàn phí nhận lớp. Các bạn sẽ được trả lại số tiền phí đã đóng hoặc chọn hình thức nhận lớp khác thay thế.

II. Giải quyết những sự cố sau khi nhận lớp

1. Lỗi của phụ huynh hoặc học sinh: Gia sư sẽ được chọn một trong hai hình thức là trả lại tiền phí đã đóng hoặc nhận lớp khác thay thế nếu như có lỗi từ phía phụ huynh học sinh, ví dụ như: không học nữa, không trả lương, không trả đủ lương…

2. Lỗi của gia sư: Trung tâm hoàn toàn không giải quyết lỗi do gia sư gây ra do không tuân thủ những quy định trong mục I nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Gia Sư Hà Nội

Điện thoại: 0987 109 591