Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm môn Toán chuyên đề hình học giải tích trong không gian

Với mục đích nhằm giúp các em học sinh có một cuốn tài liệu tốt về phần Hình giải tích không gian, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách “Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm môn Toán – Chuyên đề: Hình học Giải tích trong không gian.

Trong cuón sách này, ngoài các chuyên đè bám sát các bài học trong sách giáo khoa còn có thêm một só chuyên đề mở rộng, nâng cao đáp ứng cho các bài tập có tính chát phân loại cao trong đề thi.

Cáu trúc của mỗi chuyên đề gồm: tóm tắt nội dung kiến thức cơ bản, các dạng bài tập cơ bản. các ví dụ ở dạng bài tập trắc nghiệm khách quan, được phân hóa theo bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; trong dó các bài tập cơ bản chiếm khoảng 70%. các bài tập nâng cao chiếm khoảng 30%. Ở mỗi ví dụ, ngoài việc trình bày lời giải dể học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, trong nhiều ví dụ có trình bày những nhận xét đặc thù dể giúp cho học sinh có thể nhanh chóng loại bỏ một hoặc hai đáp án gây nhiễu.

Đặc biệt, sau nhiều ví dụ có phần thủ thuật chọn nhanh đáp án để giúp học sinh nhanh chóng tìm dược đáp án chinh xác. Trong chuyên đề cuối cùng, ngoài các bài tập tổng hợp của hình giải tích không gian còn có phần ứng dụng của Hình Giải tích không gian vào việc giải một số bài tập Hình không gian. Cuối mỗi chuyên đề có bài tập để học sinh tự rèn luyện.

Kết thúc của mỗi chuyên đề là phàn Đáp án – Hướng dẫn giải, phần này bao gồm đáp án của tất cả các câu hỏi, bài tập và hướng dẫn giải những câu hỏi, bài tập điển hình hoặc những bài tập khó để học sinh có thể đối chiếu, qua đó giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm, hình thành phương pháp giải các bài tập.

Đây là cuốn sách tham khảo bổ ích, thiết thực, phục vụ trực tiếp cho việc dạy và học của học phần Hình giải tích không gian. Các thày cô giáo có thể lựa chọn nhiều bài tập trong cuốn sách để làm ví dụ khi giảng bài và giao bài tập về nhà. Các em học sinh có thể sử dụng cuốn sách để tự luyện tập, từ đó nắm bắt được những kiến thức cơ bản, các dạng bài tập nâng cao của phần hình giải tích không gian.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song không thể trách khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, các tác giả rất mong nhận dược những ý kiến đóng góp của các thày cô giáo, các em học sinh và các bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Đọc sách Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm môn Toán chuyên đề hình học giải tích trong không gian:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,