Phép cộng, trừ và nhân số phức

Lý thuyết số phức và phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số phức và bài tập kèm theo.

 
Đại số, Toán lớp 12 - Tags: , , ,