Ôn tập Toán lớp 5 nghỉ dịch Corona tháng 4

Ôn tập Toán lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch Corona tháng 4 với các dạng bài tập đã học giúp học sinh không quên kiến thức.

Nội dung ôn tập bảo gồm:

– Bài ôn tập 1: Ôn tập về đại lượng

– Bài ôn tập 2:   Luyện tập làm tính với phân số, hỗn số

– Bài ôn tập 3: Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân

– Bài ôn tập 4: Các phép tính với số thập phân

– Bài ôn tập 5: Các phép tính với số thập phân ( tiếp theo)

– Bài ôn tập 6: Các phép tính với số thập phân ( tiếp theo)

– Bài ôn tập 7: Luyện tập tính nhẩm

– Bài ôn tập 8:   Toán tỉ số phần trăm

– Bài ôn tập 9:   Diện tích tam giác

– Bài ôn tập 10:   Diện tích hình thang

– Bài ôn tập 11:   Chu vi và Diện tích hình tròn

*Tải tài liệu Ôn tập Toán 5 nghỉ dịch Corona tháng 4 về để xem đầy đủ hơn.

Toán lớp 5 - Tags: ,