Kĩ năng tính chu vi và diện tích hình tròn – Toán lớp 5

Chuyên đề về hình tròn bao gồm chu vi và diện tích là dạng toán nâng cao trong chương trình Toán lớp 5.

Bao gồm lý thuyết và một số dạng toán, bài tập ví dụ.

Tóm tắt

I. Lí thuyết

– Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

                        C = d × 3,14             hoặc C = r × 2 × 3,14

(C là chu vi hình tròn; d là đường kính hình tròn; r là bán kính hình tròn)

– Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

                        S = r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

II. Một số dạng toán về hình tròn

Dạng 1: Cho đường kính d. Tính chu vi hình tròn.

Dạng 2: Cho bán kính r. Tính chu vi hình tròn.

Dạng 3: Cho biết chu vi. Tính đường kính hình tròn.

Dạng 4: Cho biết chu vi. Tính bán kính hình tròn.

Dạng 5: Cho biết bán kính. Tính diện tích hình tròn.

Dạng 6: Cho biết đường kính. Tính diện tích hình tròn.

Dạng 7: Cho biết chu vi. Tính diện tích hình tròn đó.

Dạng 8: Một số bài toán tổng hợp.

III. Bài tập vận dụng

1. Điền vào số và đơn vị đo thích hợp vào bảng sau:

Bán kính3cm0,6dm4,4mm
Đường kính
Chu vi hình tròn
Diện tích hình tròn

2. Tính diện tích hình tròn có đường kính d = 12m.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Em hãy ghi kết quả vào cột kết quả:

STTCâu hỏiKết quả
1Chu vi của hình tròn có bán đường kính d = 4cm là:
2Chu vi của hình tròn có đường kính d = 2,5dm là :
3Chu vi hình tròn có bán kính r = 3,75dm là:
4Chu vi hình tròn có bán kính r = 9m là:
5Tính đường kính của hình tròn có chu vi C = 15,7m.
6Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84cm.
 

7

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

a) Chu vi của bánh xe đó là:

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng?

8Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 5cm.
9Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 0,2m.
10Tính diện tích hình tròn có đường kính d = 12dm.
11Tính diện tích hình tròn biết đường kính d = m.
12Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28m.
 

13

Một sợi dây thép được uốn như hình dưới đây. Tính độ dài của sợi dây.

KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5

 

14

Tính chu vi của hình dưới đây.

KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5-1

 

 

15

Tính diện tích phần tô đậm trong hình dưới đây.

KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5-2

Toán lớp 5 - Tags: , ,