Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11 Chương trình nâng cao

Chúng tôi biên soạn cuốn sách Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11 (nâng cao) nhằm giúp các em học sinh rèn luyên kĩ năng, trả lời câu hỏi và giải bài tập Sinh học.

Trên cơ sở đó, nắm vững kiến thức Sinh học 11 và có khả năng vận dụng để giải quyết những vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

Cuốn sách được biên soan theo các bài của chương trình Sinh học 11 (nâng cao), mỗi bài gồm 2 phần:

Trong mỗi phần đều có các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan, nhằm giúp các em rèn luyên phưong pháp trả lời câu hỏi và giải bài tập theo tinh thần đổi mới phưong pháp dạy học.

Phần hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập được biên soạn ngắn gọn, đầy đủ chính xác, giúp các em nhanh chóng tiếp thu kiến thức và có điều kiện mở rộng nâng cao kiến thức.

Đọc sách Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11 Chương trình nâng cao:

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,