Ebook Sự kì diệu của Toán học

Ebook Sự kì diệu của Toán học do Nhà xuất bản Kim đồng phát hành, nó chứa nhiều thông tin rất bổ ích cho người đam mê với Toán.

Trong cuốn sách này có hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn điều chưa biết về Toán học đang chờ bạn khám phá.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: