Ebook Bài tập nâng cao Hóa học 8

Ebook Bài tập nâng cao Hóa học 8 bám sát chương trình SGK Hóa học 8 bằng việc tóm tắt kiến thức cơ bản từng chương, từng bài.

Và quan trọng nữa là các bài tập cơ bản và nâng cao, bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải và đáp số giúp học sinh học tập tốt hơn.

Đọc sách Bài tập nâng cao Hóa học 8:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: