Ebook Bài tập chọn lọc Hóa Học 8

Chia sẻ “Ebook Bài tập chọn lọc Hóa học 8” dành cho học sinh khá, giỏi lớp 8 và giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học cơ sở.

Cùng với việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp dạy và học là một trong những vấn đề cơ bản, cần thiết cũng chính là mục tiêu phấn đấu cùa nhiều thầy giáo, cô giáo và học sinh. Nhận thức được điều đó chúng tôi dành công sức biên soạn tài liệu tham khảo có tên BÀI TẬP CHỌN LỌC HOÁ HỌC LỚP 8 nhằm giới thiệu đến các em học sinh và bạn đọc những dạng bài tập khác nhau trong chương trình hoá học thường gặp trong các kì thi học sinh giỏi hoá học lớp 8.

Nội dung quyền sách gồm 6 chương ứng với 6 chương trong sách giáo khoa hiện hành. Mỗi chương gồm :

A. LÍ THUYẾT

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Các bài tập trong mỗi dạng toán dược trích từ các đề thi học sinh giỏi cùa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Sau mỗi đề bài có phần hướng dẫn rõ ràng nhằm giúp các em đối chiếu lại kết quả sau khi đã tự giải bài toán dó.

Từ các dạng toán khác nhau về lí thuyết cũng như hệ thống các bài tập đa dạng, chúng tôi trình bày nhiều phương pháp giải khác nhau nhằm làm phong phú kiến thức cho các em học sinh.

Đọc sách Bài tập chọn lọc Hóa Học 8:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: