Ebook 30 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Chia sẻ cuốn ebook 30 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 bao gồm các chuyên đề với bài tập minh họa có lời giải.

CHUYÊN ĐỀ 1. SỐ TỰ NHIÊN, SỐ THẬP PHÂN

CHUYÊN ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

CHUYÊN ĐỀ 3. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

CHUYÊN ĐỀ 4. CÁC BÀI TOÁN VỀ LỊCH THỜI GIAN

CHUYÊN ĐỀ 5. PHƯƠNG PHÁP THỬ CHỌN

CHUYÊN ĐỀ 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM

CHUYÊN ĐỀ 8. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ CẤU TẠO SỐ THẬP PHÂN

CHUYÊN ĐỀ 9. CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP CHI CÓ DƢ

CHUYÊN ĐỀ 10. VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG & HIỆU

CHUYÊN ĐỀ 11. ĐIỀN DẤU PHÉP TÍNH

CHUYÊN ĐỀ 12. DÃY CHỮ

CHUYÊN ĐỀ 13. MỘT SỐ PHÉP TÍNH CÓ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT

CHUYÊN ĐỀ 14. TÌM SỐ SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ

CHUYÊN ĐỀ 15. TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT TRONG DÃY TÍNH

CHUYÊN ĐỀ 16. VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT ĐỂ VIẾT SỐ TỰ NHIÊN

CHUYÊN ĐỀ 17. XÁC ĐỊNH SỐ A

CHUYÊN ĐỀ 18. XÉT CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ

CHUYÊN ĐỀ 19. QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNH

CHUYÊN ĐỀ 20. CÁC BÀI TOÁN VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT

CHUYÊN ĐỀ 21. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

CHUYÊN ĐỀ 22. ĐIỀU KIỆN CHIA HẾT

CHUYÊN ĐỀ 23. ĐIỀN DẤU PHÉP TINH ( TIẾP THEO )

CHUYÊN ĐỀ 24. SUY LUẬN LOGIC

CHUYÊN ĐỀ 25. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN TÌNH HUỐNG

CHUYÊN ĐỀ 26. GIẢI TOÁN BẰNG BIỂU ĐỒ VEN

CHUYÊN ĐỀ 27. PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN ĐƠN GIẢN

CHUYÊN ĐỀ 28. SỐ VÀ CHỮ SỐ

CHUYÊN ĐỀ 29. DÃY SỐ

CHUYÊN ĐỀ 30. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Đọc 30 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5:

*Để nhận tài liệu các bạn like page Trung tâm Gia sư Hà Nội, like và chia sẻ bài viết công khai trên trang cá nhân. Sau đó comment địa chỉ email ngay bên dưới để nhận tài liệu.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: , ,