Ebook 201 Bài Toán Vui Luyện Trí Thông Minh

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ cuốn sách 201 Bài Toán Vui Luyện Trí Thông Minh của tác giả Sa Thị Hồng Hạnh tới các bạn độc giả.

Cuốn sách giúp luyện tập, tăng khả năng tưởng tượng, nâng cao tư duy, sáng tạo trong cách xử lý các bài toán, có phần “hơi mẹo”, đó là cách mở mang kiến thức, xử trí, giải quyết bài toán mang tính khoa học, tăng trí thông minh.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,