Ebook 199 bài và đoạn văn hay lớp 9

Bài văn là nơi thể hiện rõ nhất năng lực, kĩ năng và kiến thức cua người học văn. Yêu cầu học sinh làm văn là hình thức kiểm tra đánh giá phổ biến của bộ môn Ngữ văn.

Hầu hết các đề thi (thi học kì, thi thử,. thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh), đề kiếm tra (kiểm tra 45 phút, 15 phút) đều yêu cầu học sinh làm văn. Tuy nhiên, tuỳ câu trúc đề thi, mục đích kiểm tra và thời gian làm bài mà người ra đề có thể yêu cầu học sinh viết bài văn hay đoạn văn.

Nhằm gợi mở một cách làm văn cho học sinh khi học và thi môn Ngữ văn, chúng tôi biên tập bộ sách 199 bài sọan văn hay. Bộ sách được biên soạn theo chương trình Tiếng Việt (đối với cấp Tiểu học), chương trình Ngữ văn (đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông). 199 đề bài trong sách bao gồm các mức độ từ dễ đến khó để phù hợp với yêu cầu cũa người học từ cơ bản đến nâng cao.

Cuốn 199 bài và đoạn văn hay lớp 9 bao gồm các nội dung:

Đọc sách 199 bài và đoạn văn hay lớp 9:

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,