Đề và gợi ý môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Chiều hôm nay 22 tháng 6 năm 2017, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Timgiasuhanoi.com đăng tải đề thi và gợi ý giải.

Khi nào có đáp án chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo, Timgiasuhanoi.com sẽ đăng tải.

Đề và gợi ý môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 mã đề thi 117.

 
Đề thi Toán 12 - Tags: , ,