Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Sáng 23 tháng 6 năm 2017, các em học sinh đã hoàn thành môn thi Hóa học của kỳ thi THPT quốc gia 2017. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án.

Sau khi có đáp án chính thức Timgiasuhanoi.com sẽ đăng tải.

 
Đề thi, Tin tức - Tags: ,