Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa 2020-2021

Đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, môn thi Toán, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Thời gian làm bài 120 phút.

Thi theo hình thức tự luận.

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Khánh Hòa 2020-2021

Đề thi Toán vào lớp 10 - Tags: , , , ,