Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 12 – Phạm Quốc Phong

Đáp ứng nhu cầu về trắc nghiệm Toán thi THPT quốc gia 2017. Thầy Phạm Quốc Phong soạn ra tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 12.

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán 12 gồm có 3 phần:

– Phần 1: Đề bài kiểm tra (đánh giá) trắc nghiệm

– Phần 2: Kiến thức đáng nhớ và đánh giá trắc nghiệm

– Phần 3: Đáp án trắc nghiệm và Hướng dẫn tự luận

Dưới đây là tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 12:

 
Đề thi - Tags: , ,