Đề kiểm tra HK I Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 số 1 môn Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1.

A. ĐỀ BÀI

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần:

an, oi, yên, inh, ương

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ:

mặt trời, ngọn sóng, sương mù , cánh buồm , trang vở

c) Đọc thành tiếng các câu sau:

Mặt trời đã lên cao. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội.

d) Nối ô chữ cho phù hợp:

Bông hồngGiảng bài
Trăng rằmTrèo cây cau
Con mèoThơm ngát
Cô giáoSáng tỏ

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

2. Kiểm tra viết:

a) vần:

oi, ua, ong, iêm, uôt

b) Từ ngữ:

thành phố , đu quay , trăng rằm , cánh diều

c) Câu:

bay cao cao vút

chim biến mất rồi

chỉ còn tiếng hót

làm xanh da trời

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM

1.Kiểm tra đọc : 10 điểm

a) Đọc thành tiếng các vần ( 2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định : 1,4 điểm/vần.

– Đọc sai hoặc không đọc được( dùng quá 5 giây/vần) : không được điểm

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ ( 2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định : 1,4 điểm/từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được( dùng quá 5 giây/từ ngữ) : không được điểm

c) Đọc thành tiếng các câu văn xuôi: (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy : 0,7 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được( dùng quá 5 giây/từ ngữ) : không được điểm

d) Nối ô từ ngữ ( 2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ

(các cặp từ ngữ nối đúng: bông hồng – thơm ngát, trăng rằm- sáng tỏ, con mèo-trèo cây cau, cô giáo- giảng bài)

– Nối sai hoặc không nối được: không được điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

( các vần điền đúng: phất cờ, gặt lúa, viên phấn, lúa chiêm.)

– Điền sai hoặc không điền được: không được điểm.

2. Kiểm tra viết: 10 điểm

a) Vần ( 2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/vần

– Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

b) Từ ngữ ( 4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ

– Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

c) Câu ( 4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm /câu (dòng thơ)- 0,25 điểm/chữ

– Viết  không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/câu, dòng thơ- 0,15 điểm/ chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

Đề thi - Tags: , , ,