Đề cương ôn tập Toán lớp 5 giữa kì 1 năm 2018-2019

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2018-2019 với các bài toán về độ dài, khối lượng, diện tích, bài toán tỉ lệ, bài toán tổng tỉ…

Và bài toán hiệu tỉ, bài toán hình học.

Nội dung click dưới đây:

Bài toán về đổi độ dài, khối lượng, diện tích

– Bài toán tỉ lệ

– Bài toán tổng hiệu

– Bài toán tổng tỉ

– Bài toán hiệu tỉ

– Bài toán hình học

Toán lớp 5 - Tags: ,