Dấu hiệu nhận biết của các tứ giác đặc biệt

Timgiasuhanoi.com đưa ra dấu hiệu nhận biết của một số tứ giác đặc biệt như: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông.

Nếu nắm được các dấu hiệu này thì các em mới có thể làm được bài tập hình học lớp 8.

Tóm tắt

1. Dấu hiệu nhận biết hình thang

2. Dấu hiệu nhận hình bình hành

3. Dấu hiệu nhận hình chữ nhật

4. Dấu hiệu nhận hình thoi

5. Dấu hiệu nhận hình vuông

Bồi dưỡng Toán 8, Hình học 8 - Tags: ,